Stil Rehberi - Kilise’nin Adı

Stil Rehberi - Kilise’nin Adı

Konu

Kilise’nin resmi adı İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’dir. Bu tam isim Tanrı tarafından Joseph Smith’e 1838 yılında vahiyle verilmiştir.

“Mormon Kilisesi” deyimi uzun zamandır kamu tarafından Kilise için bir takma isim olarak kullanılmasına rağmen resmi bir isimlendirme değildir ve Kilise bu kullanımı teşvik etmemektedir.

Kilise hakkında yazarken aşağıdaki şu önerilere uyunuz:

  • İlk referansta Kilise’nin tam adı şu şekilde tercih edilmelidir: “İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi”.
  • Lütfen “Mormon Kilisesi”, “LDS Kilisesi” ya da “Son Zaman Azizler Kilisesi” kullanımlarından kaçının.
  • Referansı kısaltmak gerektiğinde “Kilise” ya da “İsa Mesih’in Kilisesi” tanımlamasını kullanmanız tavsiye edilir.
  • Kilise üyelerinden bahsederken “Son Zaman Azizleri” tercih edilir olmasına rağmen “Mormonlar” da kabul edilebilir.
  • “Mormon” sözcüğünün, Mormon Kitabı, Mormon Tabernacle Korosu veya Mormon Yolu gibi özel isimlerde ya da “Mormon öncüleri” gibi bazı ifadelerde sıfat olarak kullanılması doğrudur.
  • “Mormonizm” teriminin İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’ne özgü öğreti, kültür ve yaşam tarzını tanımlamada kullanılması kabul edilebilir.
  • Çok eşlilik uygulaması olan topluluklardan ya da organizasyonlardan bahsedilirken “Mormonlar”, “Köktenci Mormonlar” , “Mormon muhalifler” vesaire kullanımı doğru değildir. The Associated Press Stylebook belirtir ki: “Mormon terimi [Joseph] Smith’in ölümünden sonra kilisemizden ayrıldıktan sonra ortaya çıkan diğer … kiliseler için uygun bir şekilde kullanılmaz.”

Stil Rehberi Notu:İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi hakkında bildirimde bulunurken lütfen ilk referansta Kilisenin tam adını kullanın. Kilisenin ismini kullanımda daha fazla bilgi için bizim online stil rehberine gidin. »Stil Rehberi.