Tanrı Birliği

Tanrı Birliği

Konu

Geleneksel Mesihçiliğin Üçlülük inancı İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi üyeleri tarafından Tanrı Birliği olarak adlandırılır. Son Zaman Azizleri ve diğer Mesihçiler tarafından Baba, Oğul ve Kutsal Ruh gibi aynı terimler kullanılmasına rağmen Son Zaman Azizlerinin Tanrı Birliği’nin üç üyesini anlayışı bu diğer geleneksel Mesihçilerinkinden önemli derecede farklıdır.

Tanrı Baba

Tanrı, Kilise’de genellikle Cennetteki Baba diye bahsedilir, çünkü O bütün insanların Ruh Baba’sıdır ve onlar O’nun suretinde yaratılmıştır (Yaratılış 1:27). Bu nazik, adil, tamamıyla bilge ve tamamıyla güçlü olan Tanrı için uygun bir terimdir. Mormonlar O’nun insan gibi bir vücudu olduğuna inanırlar ama O ölümsüz ve mükemmeldir. Cennetteki Baba, bireylerin tekrar O’nun huzurunda O’nunla ve aileleriyle ebediyen yaşayabilmeleri için “kurtuluş planını” kurmuştur. Aslında bu plan — O’nun oğulları ve kızlarına ölümsüzlüğü ve sonsuz hayatı sağlamak için olan işidir.

İsa Mesih

İsa Mesih, adını taşıyan İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nin merkezini oluşturur. Evdeki her dua ya da ibadet yerlerinde verilen her vaaz, İsa Mesih’in adıyla kapanır. Haftalık olarak ibadet törenlerinde yapılan Rab’bin Sofrası (komünyon) simgeleri O’nun kefaretinin sembolleridir. Son Zaman Azizleri İsa Mesih’in doğumunu, hayatını ve hizmetini, ölümünü ve dirilişini anlatan Yeni Antlaşma kitabını tamamen kabul ederler. Baba’sı gibi O’nun da fiziksel bir bedeni vardır—dirilişinden sonra kabrinden çıkan bedeni ile aynı bedendir ve O havarilerini “dokunun … ve görün” diye davet etti (Luka 24:39).

Şimdiye kadar yaşamış olan tek mükemmel insan olarak İsa herkesin takip etmesi için örnek oluşturmuştur. İnsanlar yetersiz oldukları için Mesih’in kefaret edici kurban oluşu bireylerin tövbe etmesi şartıyla onların günahlarının bedelini öder. O’nun fedakarlığı bütün insanoğlunun dirilip ölümsüz olmalarına imkan sağlar. O, Kurtarıcı’dır ve gelecekte Yargıcımız olacaktır.

Kutsal Ruh

Kilise üyeleri Kutsal Ruh’un bir ruh kişiliği olduğuna, fiziksel bir varlık olmadığına inanırlar. Kutsal Ruh’un özel görevi Baba ve Oğul’a tanıklık etmek, gerçeği bildirmek, ferahlık sağlamak ve kutsamaktır. O, ilahi yol gösterici ve öğretmendir.

Son Zaman Azizleri Kutsal Ruh’un bu ilhamlara açık olan erdemli kişilere ilham verebileceğini ve onları etkileyebileceğine inanırlar. Buna ek olarak Tanrı’nın emirlerine uyulursa, Kutsal Ruh “armağanı” Kutsal Ruh’tan gelen sürekli yoldaşlığına sahip olma ayrıcalığıdır. Bu armağan, Kilise üyelerine vaftizin ardından rahiplik yetkisi olanların ellerini vaftiz olmuş kişinin başının üzerine koyarak bu kişiye “Kutsal Ruh’u alması” söylenip kutsanarak verilir.

Stil Rehberi Notu:İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi hakkında bildirimde bulunurken lütfen ilk referansta Kilisenin tam adını kullanın. Kilisenin ismini kullanımda daha fazla bilgi için bizim online stil rehberine gidin. »Stil Rehberi.