Eğitim

Eğitim

Konu

İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi laik ve ruhsal eğitimin sürekliliğinin önemini vurgular. Kilise Eğitim Sistemi (CES) Kilise’nin tüm eğitim programlarının gözetleyicisidir.

Üniversiteler ve Yüksek Okullar

 • Provo, Utah’takiBrigham Young Üniversitesi (BYU), 30,000 öğrenciden daha fazla kişiye lisans ve yüksek lisans programları sunar.
 • Laie, Hawaii’dekiBYU-Hawaii’ye yaklaşık olarak 2,400 öğrenci kayıtlıdır. 2006 U.S. News ve World Report anketine göre BYU-Hawaii Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en çok uluslararası öğrencisi olan üniversitedir ve öğrenciler 74’ten daha fazla ülkeden gelmektedir.
 • BYU-Idaho, eski adıyla Ricks College, 2000 yılında dört yıllık bir üniversite oldu. Okul Rexburg, Idaho’dadır ve 11,000’den fazla öğrenciyi barındırır. 2005 yılında, önceden Harvard İşletme Fakültesi dekanı olan Dr. Kim B. Clark, BYU-Idaho’nun 15’inci rektörü olarak seçildi.
 • LDS Business College Utah’taki Salt Lake City şehir merkezindedir. Bir ve iki senelik mesleki programlar sunar. Bu okula yaklaşık olarak 1,300 öğrenci gitmektedir.


Dini Enstitüler

 • Dini enstitüler bekar ve 18-30 yaş arasındaki Kilise üyelerine dini öğrenim sağlar. Evli üniversite öğrencileri de derslere katılabilir. Bu dersler sadece Kilise üyeleri için değil aynı zamanda diğer inançtan olan herkese açıktır.  
 • Enstitü öğrencileri kutsal yazıları, Kilise tarihi, öğreti, evlilik ve misyona hazırlık gibi konuları çalışırlar.
 • Dersler hem tam zamanlı öğretmenler hem de yerel liderlerin atadığı kişiler tarafından öğretilir.
 • Dini eğitimle birlikte enstitüler öğrencilerin etkinleşebileceği zevkli bir sosyal ve eğlenceli bir ortam sağlar.

Sevindirici Haber Okulu

 • Sevindirici Haber Okulu lise öğrencileri için olan dört yıllık bir eğitim programıdır. Bu program her inançtan olan gençlere açıktır.
 • Öğrenciler tüm okul yılını kutsal yazılardan birisini çalışarak geçirirler: Eski Antlaşma, Yeni Antlaşma, Mormon Kitabı ya da Öğreti ve Antlaşmalar. Bir öğrenci mezun olduğunda tüm dört kitabı çalışmayı tamamlamış olacaktır.
 • Son Zaman Azizlerinin nüfusunun çok olduğu toplumlarda öğrenciler sevindirici haber okuluna normal okul günlerindeki “serbest zamanlarda” katılırlar. Dünyanın diğer yerlerindeki öğrenciler ya okul başlamadan önce ya da okuldan sonra katılırlar. Bazı durumlarda, mesafenin sorun olduğu ya da Son Zaman Azizi gençlerin çok olmadığı yerlerde öğrenciler dört yıllık ders programını bir ev çalışma programında tamamlayabilirler.
 • Dersler hem tam zamanlı öğretmenler hem de gönüllüler tarafından öğretilir.
 • Dünya çapında sevindirici haber okuluna giden yaklaşık 350.000 öğrenci vardır.


Daimi Eğitim Fonu
Mart 2001’de Kilise’nin önceki başkanı Gordon B. Hinckley üyelerin kendi ülkelerinde iş bulma olanağına yönlendirecek eğitim ve öğrenimi almalarına olanak sağlaması için Daimi Eğitim Fonu’nun oluşturulacağını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri’nin dışındaki belli bölgelerde yaşayan genç erkek ve kadınlar bu fona başvurabilir. Bu fon, öğrencilerin okul harçlarını ve kitap paralarını ödemeleri için düşük faizli krediler verir. Öğrenci, okulunu bitirdikten sonra sekiz yıllık bir süreç içinde kredisini geri ödeyecektir. Kilise’nin üyeleri bu fonun devam etmesine yardım etmek için para yardımında bulunur.

Stil Rehberi Notu:İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi hakkında bildirimde bulunurken lütfen ilk referansta Kilisenin tam adını kullanın. Kilisenin ismini kullanımda daha fazla bilgi için bizim online stil rehberine gidin. »Stil Rehberi.