Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Konu

GİZLİLİK POLİTİKASI

MORMONNEWSROOM.ORG (Güncellendi 1/2/2012)

MORMONNEWSROOM.ORG İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nin haber medyası internet sitesidir (“Kilise”).

Sizin kişisel bilgilerinizin gizliliği İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi ve bağlı tüzel kuruluşlarımız için önemlidir ( bu gizlilik politikasında, toplu olarak “Kilise”, “biz”, “bizi” ve benzeri ifadelere atfedilmektedir) . Bu Gizlilik Politikasının niyeti genel bir açıklama yapmak, bu bilgileri nasıl topladığımızı, kullandığımızı ve sizin internet sitemize sağladığınız kişisel bilgileri ya da İnternet uygulamalarını ( “siteler” olarak anılacaktır) izah etmektir. Biz bu bilgileri, topladığımız her kişisel bilgiyi toplarken, kullanırken ve açıklarken ülkelerin kanunlarına uygun biçimde yapmak istiyoruz. Bu Gizlilik Politikası, hem sahibi hem de işleticisi olan İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi Başkanı Kuruluşu, İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nin Yönetici Gözetmen Kuruluşu ya da Uluslararası FamilySearch tarafından uygulanmaktadır (internet sitesinin ilk sayfasında özellikle belirtildiği gibi).

Bazı belirli yargı alanlarında, Kilise’ye bağlı işletmeler uygulanabilir yerel yasaların gerekliliklerini yansıtmak amacıyla kendine has Gizlilik Politikası kuralları benimseyebilirler. Eğer farklı bir kural belirlenmiş ise, size ek bilgi vereceğiz.

Sitelerimizin çoğunu kişisel bilgi sağlamadan ziyaret edebilirsiniz. Kişisel bilgi talep edildiğinde, bilgilerinizin nasıl toplandığı, kullanıldığı, açıklandığı, aktarıldığı ya da saklandığına ilişkin olarak aşağıdaki gizlilik ilkelerine bağlı kalınmaktadır.

Gizlilik Uygulamaları

1. Bilgi Toplama . Doğrudan ya da bir FamilySearch sitesi yoluyla bir LDS Hesabı oluşturduğunuzda, sitelerimizden birinde bir hesap açtığınızda, profil bilgisi eklediğinizde ya da diğer benzer işlemler yaptığınızda, sizden ya da üyelik kayıtlarınızdan (mevcut ise) adınızı, adresinizi, e-posta adresinizi, telefon numaranızı, fotoğrafınızı, iletişim ya da profil tercihlerinizi ve Kilise birimi bilginizi içeren ama bununla sınırlı olmayan bilgileri toplayabilir ya da elde edebiliriz.

Aynı zamanda siz internet sitemizi ziyaret ettiğinizde internet cihazınızdan ya da web tarayıcınızdan da bilgi toplayabiliriz ki buna bir protokol adresi de dahildir.

2. Kişisel Bilginin   Kullanımı. Bize sağladığınız bilgiyi (a) sizinle bağlantıya geçmemize olanak vermesi için kullanabiliriz, (b) taleplerinizi yerine getirmek için, (c) internet sitesi özellikleri ve içeriğindeki gönüllü geri bildiriminizi aramak ya da (d) görevimizi tamamlamamızda yardım için kullanabiliriz.

Sizin kişisel bilgilerinizi dahili sebepler için de kullanabiliriz, denetimi de içeren veri analizi, sistemde sorun giderme ve araştırma sebepleri için kullanabiliriz.

Buna ek olarak, hem sizin bize sağladığınız hem de internet tarayıcınızın bize gönderdiği bilgiyi (aşağıdaki 10. bölüme bakınız) sitemize zarar vermek için gelenleri bulmak ya da kullanıcıların sitemizdeki tecrübelerini kişiselleştirmek için kullanabiliriz.    

Eğer bilgileriniz yukarıda sayılanların dışında bir amaç için kullanılacak ise, kanuni gereklilik halinde biz sizi bu konuda özellikle bilgilendireceğiz ve onayınızı isteyeceğiz.

Farklı zamanlarda, belirli özellikleri kullanmaya karar vermek ya da bunlara iştirak etmemek konusunda sizin haberdar olmanızı sağlayabiliriz.

3. Kilise Üyelik Bilgilerinin Kullanımı. Eğer Kilise’nin bir üyesi iseniz, genel üyelik bilgileriniz ( örneğin adınız, adresiniz ve telefon numaranız) ve vermeyi seçtiğiniz diğer bilgileriniz (örneğin e-posta adresiniz, fotoğrafınız vesaire.) kanunen onayınız gerekirse, sizin üye olduğunuz mahalle, dal ve kazık ya da bölgedeki Kilise üyeleri ile dahili Kilise amaçları doğrultusunda önceden onayladığınız sürece paylaşılabilir. Sahip olduğunuz bazı bilgiler, LDS.org’da dahil olmak üzere internet sitelerimizde kısıtlı ve sınırlı bir düzeyde görülebilir. Siz bilgi paylaşımına iştirak etmeyebilirsiniz ya da opsiyonlu bilgilerinizi, bireysel sitelerdeki profil tercihlerinizi değiştirerek kısıtlayabilirsiniz.

Buna ek olarak, kişisel irtibat bilgileriniz de dahil olmak üzere üyelik bilgileriniz, Kilise liderleri ile dahili Kilise amaçları için paylaşılabilir.

4. İçerik Bildirimleri. Bazı sitelerimizdeki seçilmiş bölgelerde bilgilerinizi vermiş ve yorumlar yapmış olabilirsiniz. Bazı bildirimlerinizin gizli ve diğerleri tarafından görülmeyecek olması amaçlanmıştır (örneğin, kişisel online notlar, günlükler ya da benzer özellikler). Bununla beraber başka içerik bildirimleri halka açık olma hedefinde olabilir ve başkaları tarafından görülmesine izin verilmiş olabilir (örneğin, yazılı tanıklıklar ya da sitelerimizde seçilmiş bölümlerde olan online yorumlar).

Örneklerde içerik bildirimlerinizin nerede halka açık olmasına izin verileceği ya da üçüncü taraflarla paylaşılması için ya o anda farklı bir profil oluşturduğunuzda (örneğin,  mormon.org ya da familysearch.org) ya da yeni bir veri yüklediğinizde (örneğin bir video klip ya da soy araştırması bilgisi), sizden açık anlaşma talep edeceğiz. Halka açık bildirimleri sunmayı hedeflediğinizde ve bu bilgileri gönderirken bunların size ya da başkalarına zarar ve hasar verebileceğini ya da zarar ve hasar riski taşıyabileceği konusunda dikkatli olmanızı öneririz.

Sağladığınız her türlü içerik bildirimi ya bizim sistemlerimizde ya da ortaklarımızın sistemlerinde ya da üçüncü şahısların sitelerinde depolanacaktır (aşağıda 7A bölümünde tanımlandığı şekilde). Endüstri standartları sizin bildirimlerinizi, izinsiz girişlerden, ifşadan ya da modifikasyondan korumasına rağmen (aşağıda 8. bölümde tanımlandığı üzere), size tam bir gizlilik garantisi veremeyiz ve bazı durumlarda bu bilgileri üçüncü şahıslara açıklamayı uygun bulabilir ya da 7. bölümünün ana hatlarında belirtildiği şekilde kanunen açıklamak zorunda kalabiliriz.

Sizin içerik bildirimlerinizi izlemek sorumluluğu altında olmamamıza rağmen bunu yapma hakkı kendi karar yetkimiz dahilindedir. Aynı zamanda, uygunsuz addettiğimiz, müstehcen, açık saçık, gayri ahlaki, kirli, şiddet içeren, taciz edici, alçaltıcı, iftira içeren, haksız, kanunsuz, tehdit içeren ya da bunun dışında mahzurlu bildirimleri halka açık ya da gizli amaçla konulmuş olmasına bakılmaksızın bloke etme ya da kaldırma hakkımızı saklı tutarız. Her sitemizde her ibraz edilen içeriği kontrol edemediğimiz için zarar görmüş bir mağdur ya da suiistimal edilmiş kişi ya da mağdur olma, zarar görme, suiistimal edilme riski taşıyan kişiler hakkında sağladığınız içerik açıklama bilgisi kapsamında koruma önlemleri almanın garantisini veremiyoruz.

Bir içeriğin rahatsız edici, mütecaviz olduğunun farkına vardığımızda ya da sizin veya başkalarının kişisel ya da özel bilgilerinizin gizliliğine zarar verdiğini anladığımızda bu bildirimlerin bloke edilmesi ya da kaldırılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız.  

5. Muhafaza Etme . Biz toplanmış kişisel bilgileri ve bildirimleri toplanma amacını sağlamak amacıyla makul bir süre için saklarız ve daha sonra kayıtlarımızdan sileriz ki bunun istisnası sınırlı tarihi profil bilgileri, genel soy araştırması kayıtları ve daimi soy araştırmasının bir parçası olarak üyelik bilgilerinin ya da Kilise tarihi kayıtlarının saklanmasıdır.

6. Erişim. Biz kişisel bilgilerin doğruluğunu sürdürmek için çaba gösteririz ve kişisel bilgilerinizin doğruluğunu ve bütünlüğünü sağlamak için size güveniriz. Kişisel bilgilerinizi, internet sitesi - özel kayıt aracılığı, profiliniz aracılığı ya da LDS Hesabınız aracılığı ile mevcut yerlerde doğrulayabilirsiniz, düzeltebilirsiniz ya da çıkartabilirsiniz

Eğer bir Kilise üyesi iseniz, bazı kişisel bilgileriniz sadece Kilise üyelik kaydınızda değişiklikler yapılarak güncellenebilir. Bu tür değişikliklerin Kilise biriminizdeki yazman ile bağlantıya geçilerek ve değişiklik talep edilerek yapılabilmesi gerekir. Eğer kişisel bilgilerinizin değişimi ya da güncellenmesi ile sorunlar yaşamış iseniz bizimle aşağıdaki e-posta adresine bir e-posta atmak suretiyle bağlantıya geçebilirsiniz. DataPrivacyOfficer@ldschurch.org. E-posta mesajınızın ulaşmasına bağlı olarak size 30 gün içerisinde cevap verebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Eğer talebinize 30 günlük süre içerisinde tatmin edici bir cevap veremez isek ya da istediğiniz bilgiye girişi temin edemez isek bunun açıklamasını yapacağız.

7. Bilginin Paylaşımı ve Açıklanması. Biz sizin bilgilerinizi mahrem olduğunu göz önünde bulunduruyor ve kimseye satmıyoruz. Sizin kişisel bilgilerinizi belirtilen şu durumlar dışında (ya da başka durumlarda sizi bilgilendirmeden ve onayınızı almadan) başka kişi ve kurumlarla paylaşmıyoruz:

A. Üçüncü Şahıs Sağlayıcıları. Üçüncü şahıslara bilgilerinizi bizim adımıza iç işlevler için kullanmaları amacıyla verebiliriz (örneğin, ödeme işlemi, bakım, güvenlik, veri analizi, barındırma vesaire). Bu gibi durumlarda sağlayıcılar kişisel bilgileri sözleşmeye bağlı olarak kişisel ek kullanıma (pazarlama amaçları dahil) ya da aktarmaya karşı Gizlilik Politikası gereğince ve endüstri standartlarınca korur.

B. Kilise Birimleri Biz, kişisel bilgileri Kilise bağlantılı birime Kilise amaçlarını gerçekleştirmek için verebiliriz. Avrupa Birliği’nden kilise üye bilgilerinin transferi için, Avrupa birliğinin talepleri gereğince Kilise birimleri arasındaki standart sözleşme türü anlaşmalara bağlı kalırız. Kişisel bilgilerin online bildirimleri için bireysel bir bildirimi olumlu bir eylem kabul ederiz; bilgilendirilmiş onam belirtmek veri işlenmesinde olduğu gibi bilgilendirilmiş onamın ABD’ye sınır ötesi data transferine, uygulanabilir yerlerde ve bu amaç için sağlanmasına izin verir.

C. Kanuni Gereklilikler. Biz sizin kişisel bilgilerinize, ilanlarınıza, günlük girişlerinize, online sohbetlerinize, kişisel notlarınıza, içeriklerinize ya da herhangi bir internet sayfasına gönderdiklerinize şu sebeplerden dolayı girebiliriz ve açığa çıkarabiliriz: Eğer iyi niyetli ve dürüst bir şekilde mahkeme çağrısı ya da adli ya da idari bir emir ya da kanun talebi var ise. Ek olarak, kişisel ve diğer bilgilerinizi iyi niyetle ve dürüst olarak şu amaçlarla açıklayabiliriz: Uygun olduğunda ya da diğer anlaşmalarımızı çiğnemeye karşı korunmanın gerekli olduğu zamanlarda; sorumluluğa karşı önlem alınmasında; mülkün, sitenin güvenliğinin, kişilerin ya da genel toplumun haklarının korunması durumunda; hizmetlerimizin ya da altyapımızın devamının ve bütünlüğünün korunması gerektiğinde; bizim ve hizmetlerimizin dolandırıcılıktan hileden korunması durumunda; istismar ya da kanunsuz kullanımda; üçüncü tarafların taleplerini ya da suçlamalarını araştırmak ve bunlara karşı korunulması gerektiğinde; ya da devlet emniyet teşkilatlarına yardım edilmesi amacının güdülmesi halinde.

8. Bilginin Korunması. Biz, aldığımız kişisel bilgileri kaybolmaya, amaç dışında kullanılmaya, onaylanmadan değiştirilmeye ve mahremiyetini korumaya yönelik olarak teknik ve kurumsal ilkeleri uyguluyoruz. Güvenlik prosedürlerimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz ve uygun olan yeni güvenlik teknolojileri ve metotlarını göz önünde bulunduruyoruz. Aynı zamanda, oturum açma sayfamızdaki veri aktarımının şifrelenmesi için güncel şifreleme teknolojisini kullanıyoruz. Ancak şifreleme teknolojileri ile ilgili olarak tam bir güvenlik sağlayamadığımızdan dolayı kişisel bilgilerinizi internet üzerinden verirken lütfen dikkatli davranın.

9. Üçüncü Taraf Verisi. Yerel kanunun izin verdiği yerde, kişisel bilgileri bildirirken sizden başka birinin de (başka bir deyişle üçüncü tarafın) irtibat bilgilerini, bu kişiyle bağlantı kurabilmemizi teslimat yapabilmemizi ya da talebinizi karşılayabilmemize imkan sağlamak için verebilirsiniz. Toplanan bilgi ancak yardım etmek amacıyla kullanılacaktır. Kendinizden başkasının bilgilerini verirken, eğer bu kişinin kanuni onayı gerekiyorsa, diğer kişinin bunu anladığından ve onayladığından emin olun.

Siz ya da başka birisi, bize sizin kişisel irtibat bilgilerinizi vermiş ise ve sizinle daha fazla irtibat içinde olmamızı istemiyorsanız lütfen aboneliği kaldır ya da özel sitede sağlanan prosedürlerin, haber bülteni, e-posta bildirimi vesaire gibi, dışında kalmak istediğinizi belirtin.

10. Pasif Veri Toplama: Teknolojileri, Çerezleri ve Görünmez GIF’leri Takip. Bizim herhangi bir internet sayfamızı ziyaret ettiğinizde, sunucularımız ya da filtreleme sistemimiz, her bir internet sayfasını ziyaretinizde ağ tarayıcınız tarafından gönderilen bilgileri topluyor olabilir. Bu bilgiler tarayıcınızın cinsiyle, işletim sistemiyle, dil tercihinizle, sitemizi ziyaret gelmeden önce ziyaret ettiğiniz internet sayfalarıyla ilgili olmasıyla, her bir ziyaretçinin zaman ve tarihi ile ve internet sitesindeki araştırdığınız bilgileri içerebilir ama onunla sınırlı değildir.

Biz aynı zamanda çerezleri ve görünmez GIF’leri de bilgi toplamada kullanırız. Birçerez bilgisayarınızın sabit diskinin ya da ağ tarayıcınızın arşivleme amacıyla bilgi transferi yapmak için kullandığı küçük veridir. Çerez, internet sitelerimize geri döndüğünüzde ağ tarayıcınızı fark etmemize imkan sağlayacak bir çeşit etiket görevi yapar.  Birgörünmez GIF (aynı zamanda ağ işaretçisi olarak da bilinir) çerezler ile kombine olarak kullanılan ve ziyaretçilerin site ile nasıl etkileştiğini gösterir. Görünmez GIF’ler çoğu zaman internet sitesi üzerinde yerleşmiş saydam grafik görüntüleridir. Görünmez GIF’lerin kullanımı sizin internet sayfasını açtığınızda sizin eylemlerinizi izlememizi sağlar ve tanınan bir tarayıcıdan takip etmemizi ve kayıt etmemizi kolaylaştırır. Örneğin görünmez GIF’leri kullanarak internet sitesindeki ziyaretlerin izini sürebiliriz ve toplu kullanımı izleyebiliriz ve sitemiz üzerindeki dolaşım trafiğini gözleyebiliriz.

Biz bu bilgileri internet sitemizi nasıl kullandığınız ve nasıl etkileşim kurduğunuzu daha iyi anlayabilmek için topluyoruz ki bu şekilde tecrübelerinizi geliştirmeyi amaç ediyoruz. Biz aynı zamanda bu bilgileri çalışanlarımızla, sözleşmeli personelimizle, servis sağlayıcılarımızla ve bağlı kuruluşlarımızla 7. bölümde tanımlandığı şekilde paylaşabiliriz.

Çerezlerin gelmesini engellemek ya da bir siteyi ziyaret ederken çerez gelmeden önce size hatırlatmada bulunmasını istemek için ağ tarayıcınızın ayarlarını değiştirebilirsiniz. Eğer çerezleri kabul etmiyorsanız, sitelerimizin bazı bölümlerini ya da fonksiyonlarını kullanamayabilirsiniz.

11. İlke Uyumu ve Kişisel Bilgilerin Gizliliğine Dair Sorular . Gizlilik İlkesi ile uyumu garanti altına almak ve veri gizliliği ile ilgili soruları cevaplamak ya da güvenlik meseleleri için bizim bir veri gizlilik yetkilimiz vardır. Bu yetkili aynı zamanda Kilise çalışanlarının gizliliği dikkate almalarına yardımcı olur. Bu Gizlilik Politikası ile ilgili sorunlar ya da işlemlerimizdeki kişisel bilgilerin güvenliği ile ilgili sorular, e posta, faks ya da aşağıdaki posta adresine gönderilebilir:

E-posta:            DataPrivacyOfficer@ldschurch.org
Faks:                 1-801-240-1187
Adres:           Data Privacy Office
                       50 E. North Temple St.
                       Salt Lake City, UT 84150-0018

12. Çocukların Gizliliği. Sitelerimizin çoğunda 13 yaşının altındaki çocuklardan bilerek, kasten bilgi toplamayız. Her bir sitemizde çocuklardan toplanacak bilgi sadece çocuğun ebeveyni ya da uygun koruyucunun öncelikli açık ve bilgilendirilmiş onayı ile yürürlükteki kanun aracılığıyla yapılabilir. 18 yaşının altındaki gençlere şiddetle öneriyoruz ki, İnternet üzerindeki herhangi birine kişisel bilgilerini göndermeden önce ebeveynlerinden izin almalıdırlar ki velileri de çocuklarına güvenli İnternet kullanımını öğretmeleri için cesaretlendiriyoruz.

13. Üçüncü Taraf Bağlantıları. Biz üçüncü tarafların gizlilik uygulamalarından ya da içeriklerinden sorumlu değiliz. Kendi güvenliğiniz için, sizin kişisel gizlilik beklentilerinizi garanti altına almak için diğer sitelerin ilkelerini gözden geçirmelisiniz.

14. Gizlilik Politikasında Olabilecek Değişiklikler . Biz, düzenli olarak bu Gizlilik Politikasını gözden geçiriyoruz ve ihtiyaç oldukça değişiklikler, düzeltmeler, bölüm ekleme ya da çıkartmalar yapabiliriz. Bu Gizlilik Politikasını sizin kişisel bilgilerinizi kullanımımızla ilgili etkide bulunacak şekilde değiştirirsek bunu burada ana sayfada bir bildiri ile haber vereceğiz. Biz aynı zamanda Gizlilik Politikasının altındaki yenileme tarihini güncelleyeceğiz. Sizin bu değişikliklerden haberdar olmanız için Gizlilik Politikasını zaman zaman kontrol etmeye teşvik ediyoruz.

Yürürlükteki Tarih

Gizlilik Politikasının bu sürümü 1 Şubat 2012’de etkinleşmiştir.

Stil Rehberi Notu:İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi hakkında bildirimde bulunurken lütfen ilk referansta Kilisenin tam adını kullanın. Kilisenin ismini kullanımda daha fazla bilgi için bizim online stil rehberine gidin. »Stil Rehberi.